Senaste nytt:

HUB2019 släpper sina första talarnamn Läs mer här >>

Om HUB2019

Konferensen arrangeras av ECC, Energy Competence Center i samarbete med bland annat ABB, Bombardier Transportation Sweden, Mälarenergi, Westinghouse Electric Sweden, Mälardalens högskola, Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanland, Automation Region, SynerLeap och Jobba i Västerås.

Om HUB2019. Ledande röster och beslutsfattare de­lar med sig av sina vik­ti­gas­te in­sik­ter kring ett håll­bart ener­gi­sy­stem och den globala strukturomvandling som svenskt näringsliv genomgår. Till kon­fe­ren­sen vän­tas del­ta­ga­re från hela energibranschens ekosystem, både nationellt och internationellt. Am­bi­tio­nen är att ska­pa en bred platt­form för mö­ten och di­a­log mel­lan företag och myndigheter, organisationer och akademi. Talarlistan fylls på fram till konferensen. HUB2019 kommer ha ett speciellt fokus på energibranschens startup-scen.

Ord. pris från 2 195 kr exkl. moms. Early bird-pris (fram till 15 september) från 1 895 kr exkl. moms.

Konferensen hålls huvudsakligen på svenska. HUB2019 arrangeras i Aros Congress Center, Munkgatan 7, 722 12 i Västerås, onsdag den 6 november. Incheckning sker kl. 8.30 och konferensstart kl. 9.00.

Utställning och monteryta. Konferensen erbjuder några unika utställningsplatser i anslutning till kongressen, lunch- och mingelområdet. Ta kontakt med konferensen för mer info.

Ackreditering och kontakt
Maria Engzell
maria.engzell@eccsweden.se
073-623 78 48

Program

Klimatfrågorna fokuseras. Och hållbarhet har blivit inne. Sedan 2014 har HUB-konferensen fokuserat FN:s hållbarhetsmål utifrån devisen ”Beyond Sustainability”. Sverige har en unik roll med ett fossilfritt elsystem och goda intentioner till ytterligare förbättringar. Men energisystemets långsiktiga hållbarhet kanske glöms bort ibland. Strukturomvandling pågår och den globala kartan ritas om. Innovationer och konkurrenskraft blir viktigare och viktigare. HUB2019 samlar startupbolag, energibolag och industriaktörer för att forma ett ledarskap som inte väjer för svåra frågor. Utifrån en stark överlåtelse att verka för global energiomställning delar internationella gäster, tillsammans med det svenska energiledarskapet, med sig av lärdomar, utmaningar och trender på väg mot ett mer säkert och fossilfritt el- och energisystem.

Välkommen till HUB2019 den 6 november i Västerås!

 • Susanna Campbell IMG_6328

  Susanna Campbell

  Investerare och Senior rådgivare Norrsken

  "Det mest spännande just nu är de bolag och personer som förstår och drar nytta av alla de möjligheter som omställningen till en mer hållbar värld ger. Jag är övertygad om att många av de bästa finansiella investeringarna man kan göra idag också gör världen bättre. Det vill jag berätta mer om på HUB2019 i november."

 • 2015-08-27 Stockholm
Björn Wiman DN Kulturchef
Foto: Anette Nantell

  Björn Wiman

  Kulturchef DN

  "Klimatförändringarna kräver inte bara att vi stoppar utsläppen av koldioxid, utan också att vi lyckas skapa nya relationer mellan ekonomi, politik, biologi, vetenskap och kultur. En nytt sätt att leva – och ett nytt sätt att tänka. Varken mer eller mindre."

 • 141117-mia-hemsida-03-high

  Mia Odabas

  Moderator

  ”Skärningen mellan energipolitik och riktig hållbarhet intresserar mig ständig. Och därför känns det jätteroligt att vara med och moderera samtalet på HUB2019 om framtidens energisystem med de ca. 100 företagen som deltar.”

 • Jonas-Hammarberg---1

  Jonas Hammarberg

  Digital rådgivare och författare

  Jonas Hammarberg är digital rådgivare, föreläsare och författare till den bästsäljande boken Get Digital or die trying och aktuell med nya boken Apparnas Planet – människans roll i en digital värld.

 • Infrastrukturdepartementet

  Anders Ygeman

  Energi- och digitaliseringsminister

  Klimatomställningen är vår tids största samhällsutmaning. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, i det arbetet är energipolitiken en viktig del. Vi har stora utmaningar, men vi har kanske också världens bästa förutsättningar att klara dem. Vi har en bred politisk samsyn, stora tillgångar på förnyelsebar energi, och en energisektor som ligger i framkant. Men vi kommer att behöva hjälpas åt, för stora utmaningar löser vi bäst tillsammans.

 • Facchin_Claudio_0033_lagrevikt

  Claudio Facchin

  President ABB Power Grids

  "With pioneering technologies, we are shaping the future of sustainable energy. We want to be your partner of choice for enabling a stronger, smarter and greener grid, in Sweden and the rest of the world."

 • Annika Viklund 135

  Annika Viklund

  VD Vattenfall Eldistribution

  "Vi står inför en mycket spännande utveckling där elnäten kommer vara avgörande för att möjliggöra att leva fossilfritt inom en generation. Frågorna om nätkapacitet och nätreglering har varit många senaste året samtidigt som elintensiva verksamheter ökar. Framtiden är full av utmaningar och möjligheter!"

 • _K0B1467

  Johan Kuylenstierna

  Professor och vice ordförande Klimatpolitiska rådet

  “En omställning till det fossilfria samhället innebär stora möjligheter, för Sverige och världen. Nya affärsmöjligheter, mer attraktiva städer, förbättrad hälsa och ökat välstånd. Men omställningen måste samtidigt vara väl genomtänkt eftersom den annars skapar nya utmaningar och risker. Tillsammans kan vi bygga en mer hållbar framtid.”

 • Jenny Larsson

  Jenny Larsson

  Marknads- och försäljningschef Power Grids Sverige, ABB

  "En individ kan få människor i hundratals länder att mobilisera sig för klimatet. Det brådskar och vi kan alla bidra. Vårt ansvar som företag är att ta fram produkter, system och lösningar som möjliggör en hållbar framtid. Olika branscher kan med tvärgående teknikutveckling hjälpa varandra att gå mot ett fossilfritt samhälle. Mycket sker redan, men vi behöver accelerera arbetet. Låt oss diskutera hur på HUB2019."

 • 570x360-Martin-Pei

  Martin Pei

  Styrelseordförande Hybrit Development och Vice VD SSAB

  "Med HYBRIT vill vi på SSAB, LKAB och Vattenfall visa att det går att ställa om stålindustrin. Det är en enorm utmaning för oss. Det krävs mod, innovation och snabbhet men tillsammans är vi övertygade om att den svenska stålproduktionen kan bli helt fossilfri. Det här kan även innebära stora möjligheter i världen."

 • MDH EST PERSONAL
Foto : Jonas Bilberg

  Eva Thorin

  Professor i energiteknik

  "Det är spännande att jobba med forskning och utbildning inom energi- och miljöteknik just nu med många utmaningar och möjligheter. Samverkan med både privat och offentlig sektor, som är en integrerad och självklar del i utbildning och forskning vid MDH, är centralt och tvärvetenskapligt arbete allt viktigare."

 • Generalsekreterare Svante Axelsson

  Svante Axelsson

  Nationell samordnare Fossilfritt Sverige

  "Det paradoxala är att många tycks vara mer rädda för medicinen än för sjukdomen, trots att ett fossilfritt modernt välfärdssamhälle ser mycket attraktivt ut. Att tillsammans sprida den positiva möjlighetsbilden är det bästa vaccinet mot hopplöshet."

 • StaffanQvist

  Staffan Qvist

  Energiforskare

  Citat kommer

 • Abb personal 2013-08-27.
Foto : Jonas Bilberg

  Johan Söderström

  vd, ABB Sverige

  "Vi vill, tillsammans med våra kunder, partners och leverantörer, leverera produkter och lösningar som möjliggör framtidens energisystem och ett hållbart samhälle. Ren energi till alla är ett av FN:s 17 hållbarhetsmål och digitaliseringen, AI, VR etc. skapar enorma möjligheter till nya innovationer som bidrar till att vi kan nå målet. Vi ser HUB2019 som ett utmärkt tillfälle att fortsätta den viktiga diskussionen om framtidens elförsörjning."

 • personalbilder
Foto : Jonas Bilberg

  Catarina Berglund

  Processledare Automation Region

  "Vi måste agera som företagsledare och på individnivå för att klara de globala utmaningarna. För att välja rätt strategi måste vi bryta oss ut ur våra traditionella mönster. Mer samverkan krävs i större ekosystem och vi behöver skapa förutsättningar för att bygga fler och ibland oväntade samarbeten. Om vi delar med oss av våra superkrafter så kan vi tillsammans hitta möjliga vägar framåt."

 • Westinghouse 15-070, Aziz Dag
Acting Vice President, Product Management at Westinghouse Electric Company, Västerås

  Aziz Dag

  VD, Westinghouse Electric Sweden

  "För att vi ska kunna energisäkra vårt samhälle behöver vi kombinera både förnybar energi och kärnkraft. Sverige är idag ett av de bästa länderna i världen på detta – låt oss inte försumma det. På HUB2019 hoppas jag på att kunna diskutera dessa frågor med dig."

 • 6193-01

  Fredrik Owman

  Site Chef Bombardier Transportation Sweden

  "Genom branschöverskridande samarbeten och kunskapsdelning kan tiden för övergång till eldrift inom fordonsindustrin minskas drastiskt. Med vår kunskap och mer än hundraåriga erfarenhet av globalt ledande omriktarteknik och elektriska drivsystem för tåg, vill vi vara med i denna omställning som är livsviktig, inte bara för den svenska fordonsindustrin, utan också för jordens befolkning.”

 • niklas-g-2018-01

  Niklas Gunnar

  vd, Mälarenergi

  "HUB2019 är en vik­tig mö­tes­plats för att fortsätta diskutera fram­tids­frå­gor­na för energibranschen, inte minst kraft­vär­me­pro­duk­tio­nens plats som sta­bi­li­sa­tor i Sve­ri­ges ener­gi­mix blir en viktigare och viktigare fråga för varje år. Hop­pas vi kan mö­tas den 6 no­vem­ber i Väs­terås på HUB2019.”