Senaste nytt

Nu släpps hela programmet till HUB2018!

Nu lanseras hela programmet för HUB2018.

Ett trettiotal talare diskuterar och fördjupar förståelse av hur vi kan öka hållbarheten för energisystemet – och alla delar som bygger upp systemet i form av konkurrenskraft, kompetensförsörjning, teknikutveckling och ledarskap. Det är femte gången som HUB-konferensen arrangeras i Västerås och i år beräknas konferensen ha ca. 400 deltagare och mer än 100 olika varumärken på plats.

– Vi är väldigt stolta att ha alla dessa fina gäster och ledande röster hos oss. Deras bidrag till hållbarheten och resiliensen i energisystemet är av största vikt, säger Rasmus Palazzi, projektledare för HUB2018.

Flera av talarna och deltagarna är nya bekantskaper på HUB-konferenserna. Inte minst årets huvudtalare.

– Både Håkan Samuelsson och Ulla Sandborgh – och hennes företrädare som generaldirektör – har vi haft en förfrågan hos tidigare, men nu passade det in i planering, säger Samuel Strömgren, verksamhetsledare för ECC.

Hela programmet finns på HUB2018:s hemsida

Håkan Samuelsson bekräftad huvudtalare på HUB2018

cBULpZEZ_400x400

HUB2018 kan stolt presentera Volvo Cars vd Håkan Samuelsson som en av konferensens huvudtalare. Håkan har varit Volvo Cars vd sedan 2012 och är en av huvudpersonerna kring Volvos framgångar de senaste åren.

– Vi är jätteglada att Håkan har bejakat vår förfrågan att delta på HUB2018. Volvos frimodighet i energiomställningen är exceptionell och vi ser fram emot att möta det ledarskap Håkan visar i vår svårnavigerade tid, säger Rasmus Palazzi, projektledare för HUB2018.

Sedan Volvo Cars fick kinesiska Geely som majoritetsägare 2009 har bilförsäljningen ökat med hisnande sjuttio procent, och idag har Volvo Personvagnar AB 21 000 anställda i Sverige och en omsättning på 156 miljarder kronor.

– Volvo Cars fortsätter att hitta lösningar inom de disruptiva tekniksprången kring elektrifiering, laddning, mobilitetstjänster och autonom körning (AD). Inom elektrifiering av vår fordonsflotta är vår strategi att alla nya Volvo-bilar lanserade från 2019 kommer att vara hybrider eller helt elektriska. Detta tydliga initiativ för elektrifiering understryker också vårt engagemang för rörelse med låga koldioxidutsläpp, säger Håkan Samuelsson om sitt deltagande på HUB2018.

HUB2017 fyllde Steam hotel med energi när Ångkraftverket firade 100 år

steam 11

Nytt deltagarrekord och lapp på luckan. Årets HUB-konferens samlade mer än 470 anmälda deltagare för en heldag på nyöppnade Steam hotel i Västerås.

Tillsammans med ledande internationella energiröster som ABBs globala CTO Bazmi Husain, General Electrics Maher Chebbo, Vattenfalls koncernchef Magnus Hall och Kirsty Gogan från Energy for Humanity fylldes nyöppnade Steam hotels Grand Hall till bredden när fler än 470 anmälda deltagare intog det gamla Ångkraftverket. Vattenfalls reservkraftverk igångsattes 1917 och idag samsas Steam hotel, Kokpunktens actionbad och prospekteringsplanerna av ett Energy Action Center i kraftverkets lokaler.

– Konferensdagen kändes som en riktig höjdare! Fantastisk stämning, celebra gäster och stora delar av energisektorns ekosystem företrädda bland deltagarna, säger Rasmus Palazzi, projektledare för HUB2017.

Dagen avslutades av Närings- & energiminister Mikael Damberg med inspiration om att ytterligare stärka innovationslandet Sverige.

HUB-konferensen har sedan starten 2014 vuxit fram till en av Sveriges viktigaste och största mötesplatser för energibranschen.

steam 20

steam 21

steam 04

steam 05

steam 07

steam 35

steam 38

steam 39

steam 41

steam 43

steam 54

Foto: Bo Lundvang, www.hub2019.se

Näringsminister Mikael Damberg kommer till HUB2017

Mikael Damberg
Näringsminister Innovationsminister
Näringsdepartementet

Stadsrådet och tillika Närings- och innovationsminister Mikael Damberg är klar som keynote-talare till årets HUB-konferens.

– Vi är jätteglada att näringsministern har kunnat tacka ja till vår inbjudan att delta på konferensen som avslutningstalare. Svensk industri och energisektorn är beroende av innovationer, och på många sätt är Sveriges energibransch världsledande. Utifrån det känns det naturligt att Mikael Damberg är konferensens avslutningstalare, säger Samuel Strömgren och Rasmus Palazzi, projektledare för HUB2017.

Mikael Damberg kommer tala om utmaningar och möjligheter för innovationslandet Sverige.

Northvolts vd Peter Carlsson klar som huvudtalare till höstens HUB-konferens

Peter Carlsson

Peter Carlsson är klar som keynote-speaker till energikonferensen HUB2017 som kommer hållas den 28 november i anrika Ångkraftverket och Steam hotel.
Batterifabriken Northvolt är en av Sveriges största etableringar sedan svensk kärnkraft byggdes, om inte den största, och planerar en investering på 40 miljarder kronor. Sedan början på juli har det varit klart att det är Skellefteå och Västerås som tävlar om möjligheten att få den omtalade jättefabriken i sin kommun. Northvolt har tidigare meddelat att deras plan är att skapa en fabrik som rymmer upp till 3000 anställda.

– Vi står in­för en unik möj­lig­het att byg­ga upp en ny in­du­stri som bi­drar till att på­skyn­da om­ställ­ning­en till ett fos­sil­fritt sam­häl­le, som sam­ti­digt bi­drar till att ska­pa ut­veck­ling, till­växt och tu­sen­tals nya jobb, säger Peter Carlsson angående etableringen.

HUB-konferenserna i Västerås har sedan 2014 vuxit fram till en av Sveriges viktigaste mötesplatser för energibranschen med 350 deltagare från 100 olika organisationer och företag. Varje år har konferensen presenterat ledande internationella röster i den globala energiomställningen.

– För oss som nationell konferens känns det väldigt roligt att Peter Carlsson och Northvolt har möjlighet att, mitt i sin kanske mest intensiva uppstartsfas, delta på HUB2017 och inspirera till modiga industriinitiativ som återigen sätter Sverige på kartan, hälsar Samuel Strömgren och Rasmus Palazzi från Energy Competence Center i Västerås.

Årets konferens är även 100-års jubileet för Vattenfalls tidigare ångkraftverk där nu Kokpunkten och Steam hotel huserar, och en ny nationell energiarena planeras. Konferensen kommer hållas i den unika hotellsatsningen Steam hotels lokaler och festkvällen kan komma att samla upp till 550 personer. Ångkraftverket 100 år är en del av Västerås jubileumsår.